Social Icons

Pages

Featured Posts

Friday, September 19, 2014

Bread roll

ब्रेड  रोल

साहित्य एक छोटा सैंडविच ब्रेड,जास्त लोक असतील तर मोठा ब्रेड आणावा ,दो न वाटया उकडलेले बटा टे चिरुं न  उकडलेले  मटार दाने ,पाच  सहा हिरव्या मिरच्या आल,सोलले  लस्णीच्या पांच सहा पाकळ्या , लिंबाचा रस ,च्वीनुसार मिठ  ,थोड़ी साखर ,अर्धि वाटी खोवलेले खोबरे,थोड़ी बारीक़ चिरलेलेि कोथिम्बीर ,तळण्याकरिता तेल किवा तूप,


  • कृती  : मिठ ,मिर्ची,आले ,लसुन,उकडलेले बटाटे ,मटार,मिश्रन एक्जिव करावे। लिम्बु रस आणि साखरही घालावी  , ब्रेडचा एक स्लाइस पाण्यात घालून हतावर दाबून तळहतावर ठेवुन  मधोमध सारण घालावे दोनी बाजूनि रोल बंद करुन ठेवाव।असे  सर्व स्लाइस भरून ठेवून त्तळून सॉस बरोबर गरम गरम खायला दयावे.


Saturday, September 13, 2014

Rice Appe and Chutney

साहित्य :- ४ वाट्या तांदुळ,१ वाटी उडदाची डाळ, चवीपुरते मीठ
चटणीसाठी :- एका नारळाचे छोटे तुकडे अथवा चव, ३/४ मिरच्या, ६ लसुण पाकळ्या, १ इंचाचा आल्याचा तुकडा, साखर, मीठ चवीप्रमाणे, कोथिंबीर अर्धी वाटी, फ़ुटाण्याचे डाळे अर्धी वाटी....
कृती :- साधारण २/३ तास डाळ आणि तांदुळ वेगवेगळे भिजत घालावेत. नंतर ते मिक्सर वरुन एकत्र काढावेत. हे पीठ एकदम गुळगुळीत काढावे. इडली सारखे रवाळ नको. हे पीठ चांगले रुबायला गरम हवेला ६ ते ७ तास बास होतात. तर हिवाळ्यात १० तास लागतात. पीठ रुबल्यावर त्यात चवी प्रमाणे मीठ घालुन त्याचे अप्पे करायला घ्यावेत. अप्पे करताना ते मंद आचेवर केल्यास छान खुसखुशीत होतात. साधारण हलक्या ब्राउन शेडवरच काढावेत, करपवु नयेत. हल्ली नॉनस्टीकचा पण तवा मिळतो त्यावर छान होतात.)
खोबर्‍याची चटणी मिक्सर वर वाटुन घ्यावी.
अप्पे गरम गरमच खावेत.
Tuesday, September 9, 2014

चीज़ परोठे

भाज्या - चीज़ परोठे

साहित्य - कणिक  तीन  कप  मैदा  तीन कप  चीज  पन्नास  ग्राम  एक  कांदा  एक  आले टुकडा  ओल्या  मिरच्या  आठ  लसुन पाकळ्या आठ , थोड़ी कोथिंबीर  चिरून  थोड़ी पुदीना पाने , दोन  गाजरें  फ्लॉवर  दीड  कप,  दीड कप ओले  मटर  दाने , मीठ,  तूप , एक कप  दूधी  भोपाल किस.

कृती -गाजर , दुधि , फ्लॉवरचा  किस  पाते ल्या त  थोडेसे  मीठ  घालून  वाफवा. तसेच  मटार  दानेही  थोडे  मीठ  घालून  वाफवा.  बाजूला काढून हे दाने व  भाज्या  निथ लुन  त्यातील  पानी   काढून कोरडया  करा.  मग  भाज्या  व  मटरदाने  रवीने  घोटून  घ्या. चीज  किसा.  कांदा  किसुन  त्यातील  पानी  हाताने  पिळून  कोरडा  करा.  आले  लसून  मिरची  पुदीना पाने वाटा.  मग  वरील  सर्व  एकत्र  कालवून  त्याचे सारण  तयार  करा.
आता  कणिक  मैदा  मीठ  व तेल एकत्र  भिजवून  गोळा  चांगला मळुन  ठेवा
मग  वरिल  पिठाचे  दोन  बारीक  घेऊन  त्याच्या  दोन  पोळ्या  लाटा.  एका  पोळीवर  सारण  घालून दुसरी पोळी त्यावर ठेऊन  कडा  जुळवून  घ्या.  कडेने  फिरकी  फिरवून जास्त  कडा  कापून घ्या.
आचेवर  सपाट  तवा  ठेवा.  गरम तव्यावर  पराठे  दोन्ही  बाजूनि  चांगले  भाजा. कडेने  तूप  लावून  खा.


बटाटया चा हिरवा रस्सा

बटा टया चा  हिरवा  रस्सा

साहित्य : पाच / सहा  मध्यम आकाराचे बटाटे , पालक जुडी  अर्धी , पाच  सहा  हिरव्या  मिरच्या दोन  तीन /
टोमॅटो  ओले  खोबरे  पाव  वाटी  मोठे  आले  टुकडा  चिरलेली  कोथिंबीर  अर्धी  वाटी  साखर  मीठ चवी   नुसार फोडणी साठी  तूप  किंवा  तेल  हिंग , मोहरी , जिरे.

कृती - पालक  स्वच्छ  धुऊन निवडून  चिरून  घ्यावा.   बटाटे  उकडून  सोलुन्  बारीक  चिरून  घ्यावेत.  टोमॅटो ही  बारीक  चिरून  घ्यावा.

आले  मिरची  मीठ  साखर  कोथिंबीर  पालक  असे  सर्व  मिक्सरमधून  काढावे. खमंग  फोडणी  करावी बटाटा  फोडी  घालून चांगल्या  परताव्यात.  नंतर  पालकाचे  मिश्रण  घालावे  टोमॅटो  घालावा  उकळी  आणावी

वाढताना  भाजीवर  खोबरे  किस  पेरावा.  टोमेटो अगदी शेवटी घालावा.  नाहीतर रस्सा  हिरवा न  राहता  लालसर  होईल  किंवा वाढताना  बारीक करून  द्यावा.Sunday, February 23, 2014

Ideas to decorate Cake


Dear women of the house!!!

Do you want to decorate your cakes to make them look delicious but are not sure what to do? Here are some simple and easy cake decorating ideas that you can try.

Before you start decorating:

One of the most important methods of cake decorating is to trim off the top of a cake with a serrated knife to make it leverl. Next, cut the cake into layers horizontally or use separate cake pans to make layers. Spread a layer of jam, whipped cream or icing between the different layers.

Cream base:

When it comes to homemade cake decoration, fresh cream can be your best friend. Add castor sugar to a cup of fresh cream and whisk it for a few minutes till the mixture is stiff. You can also add a couple of teaspoons of vanilla, coffee, chocolate or any other flabour, and egg whites to the mixture along with a few drops of food colouring. Once you have your cream mixture ready, apply it uniformity on your cake. Smoothen out the cream using a butter knife.

Icing base:

If you want to use an icing base instead of whipped cream whisk together icing sugar, butter and milk. You can add flavours and colours to it too.

Fresh fruits topping:

Seasonal fruits can make your cake appetising as well as beautiful. Get an assortment of colourful fruits like oranges, strawberries, black grapes, cherries, mangoes, or apples. Slice them thinly. Arrange them artistically on top of a cake layered with whipped cream. The fresh fruit toppig can make an ordinary cake look gorgeous and delicious.

Message on your cake:

Get a piping bag, fill it with whipped cream in a colour of your choice, and write your message. There is another option - get chewing gums which come in thin ling strips. Colour them using food colouring agents. Let the strips dry and use them to write your message.

Dusting the top:

Get some castor sugar, fine cocoa or coffee powder, and a sieve. Mix the castor sugar and cocoa or coffee powder well and sprinkle on the cake through the sieve.

Top it with candles and chocolates:

Arrange long thin strips of chocolates like Kit-Kat along the sides of the cake and tie them with a ribbon in a bow. Fill in the centre with your favourite candles. Gems are best as they add a splash of colour to the cake.

Black forest topping:

Here is very simple black forest cake decorating tip for beginners. Layer your cake with white whipped cream. Take a big piece of chocolate and peel off shavings from the chocolate with a peeler. Next, shred some of the chocolate using a grater. Stick the peeled chocolates shreds along the sides of the cake. Add the shredded chocolate on the top.

Line the edge of the top with cherries. With a pastry bag, you can add floral shapes made from whipped cream along the edge, and then add the cherries to those flowers. Alternatively, you can shred white chocolate and make a white forest cake.

Making patterns:

A fork can be used to draw waves or zigzag patterns, a knife to draw straight lines and stripes, and the back of your spoon can create elliptical patterns.