Social Icons

Pages

Friday, September 19, 2014

Bread roll

ब्रेड  रोल

साहित्य एक छोटा सैंडविच ब्रेड,जास्त लोक असतील तर मोठा ब्रेड आणावा ,दो न वाटया उकडलेले बटा टे चिरुं न  उकडलेले  मटार दाने ,पाच  सहा हिरव्या मिरच्या आल,सोलले  लस्णीच्या पांच सहा पाकळ्या , लिंबाचा रस ,च्वीनुसार मिठ  ,थोड़ी साखर ,अर्धि वाटी खोवलेले खोबरे,थोड़ी बारीक़ चिरलेलेि कोथिम्बीर ,तळण्याकरिता तेल किवा तूप,


  • कृती  : मिठ ,मिर्ची,आले ,लसुन,उकडलेले बटाटे ,मटार,मिश्रन एक्जिव करावे। लिम्बु रस आणि साखरही घालावी  , ब्रेडचा एक स्लाइस पाण्यात घालून हतावर दाबून तळहतावर ठेवुन  मधोमध सारण घालावे दोनी बाजूनि रोल बंद करुन ठेवाव।असे  सर्व स्लाइस भरून ठेवून त्तळून सॉस बरोबर गरम गरम खायला दयावे.


Saturday, September 13, 2014

Rice Appe and Chutney

साहित्य :- ४ वाट्या तांदुळ,१ वाटी उडदाची डाळ, चवीपुरते मीठ
चटणीसाठी :- एका नारळाचे छोटे तुकडे अथवा चव, ३/४ मिरच्या, ६ लसुण पाकळ्या, १ इंचाचा आल्याचा तुकडा, साखर, मीठ चवीप्रमाणे, कोथिंबीर अर्धी वाटी, फ़ुटाण्याचे डाळे अर्धी वाटी....
कृती :- साधारण २/३ तास डाळ आणि तांदुळ वेगवेगळे भिजत घालावेत. नंतर ते मिक्सर वरुन एकत्र काढावेत. हे पीठ एकदम गुळगुळीत काढावे. इडली सारखे रवाळ नको. हे पीठ चांगले रुबायला गरम हवेला ६ ते ७ तास बास होतात. तर हिवाळ्यात १० तास लागतात. पीठ रुबल्यावर त्यात चवी प्रमाणे मीठ घालुन त्याचे अप्पे करायला घ्यावेत. अप्पे करताना ते मंद आचेवर केल्यास छान खुसखुशीत होतात. साधारण हलक्या ब्राउन शेडवरच काढावेत, करपवु नयेत. हल्ली नॉनस्टीकचा पण तवा मिळतो त्यावर छान होतात.)
खोबर्‍याची चटणी मिक्सर वर वाटुन घ्यावी.
अप्पे गरम गरमच खावेत.
Tuesday, September 9, 2014

चीज़ परोठे

भाज्या - चीज़ परोठे

साहित्य - कणिक  तीन  कप  मैदा  तीन कप  चीज  पन्नास  ग्राम  एक  कांदा  एक  आले टुकडा  ओल्या  मिरच्या  आठ  लसुन पाकळ्या आठ , थोड़ी कोथिंबीर  चिरून  थोड़ी पुदीना पाने , दोन  गाजरें  फ्लॉवर  दीड  कप,  दीड कप ओले  मटर  दाने , मीठ,  तूप , एक कप  दूधी  भोपाल किस.

कृती -गाजर , दुधि , फ्लॉवरचा  किस  पाते ल्या त  थोडेसे  मीठ  घालून  वाफवा. तसेच  मटार  दानेही  थोडे  मीठ  घालून  वाफवा.  बाजूला काढून हे दाने व  भाज्या  निथ लुन  त्यातील  पानी   काढून कोरडया  करा.  मग  भाज्या  व  मटरदाने  रवीने  घोटून  घ्या. चीज  किसा.  कांदा  किसुन  त्यातील  पानी  हाताने  पिळून  कोरडा  करा.  आले  लसून  मिरची  पुदीना पाने वाटा.  मग  वरील  सर्व  एकत्र  कालवून  त्याचे सारण  तयार  करा.
आता  कणिक  मैदा  मीठ  व तेल एकत्र  भिजवून  गोळा  चांगला मळुन  ठेवा
मग  वरिल  पिठाचे  दोन  बारीक  घेऊन  त्याच्या  दोन  पोळ्या  लाटा.  एका  पोळीवर  सारण  घालून दुसरी पोळी त्यावर ठेऊन  कडा  जुळवून  घ्या.  कडेने  फिरकी  फिरवून जास्त  कडा  कापून घ्या.
आचेवर  सपाट  तवा  ठेवा.  गरम तव्यावर  पराठे  दोन्ही  बाजूनि  चांगले  भाजा. कडेने  तूप  लावून  खा.


बटाटया चा हिरवा रस्सा

बटा टया चा  हिरवा  रस्सा

साहित्य : पाच / सहा  मध्यम आकाराचे बटाटे , पालक जुडी  अर्धी , पाच  सहा  हिरव्या  मिरच्या दोन  तीन /
टोमॅटो  ओले  खोबरे  पाव  वाटी  मोठे  आले  टुकडा  चिरलेली  कोथिंबीर  अर्धी  वाटी  साखर  मीठ चवी   नुसार फोडणी साठी  तूप  किंवा  तेल  हिंग , मोहरी , जिरे.

कृती - पालक  स्वच्छ  धुऊन निवडून  चिरून  घ्यावा.   बटाटे  उकडून  सोलुन्  बारीक  चिरून  घ्यावेत.  टोमॅटो ही  बारीक  चिरून  घ्यावा.

आले  मिरची  मीठ  साखर  कोथिंबीर  पालक  असे  सर्व  मिक्सरमधून  काढावे. खमंग  फोडणी  करावी बटाटा  फोडी  घालून चांगल्या  परताव्यात.  नंतर  पालकाचे  मिश्रण  घालावे  टोमॅटो  घालावा  उकळी  आणावी

वाढताना  भाजीवर  खोबरे  किस  पेरावा.  टोमेटो अगदी शेवटी घालावा.  नाहीतर रस्सा  हिरवा न  राहता  लालसर  होईल  किंवा वाढताना  बारीक करून  द्यावा.Sunday, February 23, 2014

Ideas to decorate Cake


Dear women of the house!!!

Do you want to decorate your cakes to make them look delicious but are not sure what to do? Here are some simple and easy cake decorating ideas that you can try.

Before you start decorating:

One of the most important methods of cake decorating is to trim off the top of a cake with a serrated knife to make it leverl. Next, cut the cake into layers horizontally or use separate cake pans to make layers. Spread a layer of jam, whipped cream or icing between the different layers.

Cream base:

When it comes to homemade cake decoration, fresh cream can be your best friend. Add castor sugar to a cup of fresh cream and whisk it for a few minutes till the mixture is stiff. You can also add a couple of teaspoons of vanilla, coffee, chocolate or any other flabour, and egg whites to the mixture along with a few drops of food colouring. Once you have your cream mixture ready, apply it uniformity on your cake. Smoothen out the cream using a butter knife.

Icing base:

If you want to use an icing base instead of whipped cream whisk together icing sugar, butter and milk. You can add flavours and colours to it too.

Fresh fruits topping:

Seasonal fruits can make your cake appetising as well as beautiful. Get an assortment of colourful fruits like oranges, strawberries, black grapes, cherries, mangoes, or apples. Slice them thinly. Arrange them artistically on top of a cake layered with whipped cream. The fresh fruit toppig can make an ordinary cake look gorgeous and delicious.

Message on your cake:

Get a piping bag, fill it with whipped cream in a colour of your choice, and write your message. There is another option - get chewing gums which come in thin ling strips. Colour them using food colouring agents. Let the strips dry and use them to write your message.

Dusting the top:

Get some castor sugar, fine cocoa or coffee powder, and a sieve. Mix the castor sugar and cocoa or coffee powder well and sprinkle on the cake through the sieve.

Top it with candles and chocolates:

Arrange long thin strips of chocolates like Kit-Kat along the sides of the cake and tie them with a ribbon in a bow. Fill in the centre with your favourite candles. Gems are best as they add a splash of colour to the cake.

Black forest topping:

Here is very simple black forest cake decorating tip for beginners. Layer your cake with white whipped cream. Take a big piece of chocolate and peel off shavings from the chocolate with a peeler. Next, shred some of the chocolate using a grater. Stick the peeled chocolates shreds along the sides of the cake. Add the shredded chocolate on the top.

Line the edge of the top with cherries. With a pastry bag, you can add floral shapes made from whipped cream along the edge, and then add the cherries to those flowers. Alternatively, you can shred white chocolate and make a white forest cake.

Making patterns:

A fork can be used to draw waves or zigzag patterns, a knife to draw straight lines and stripes, and the back of your spoon can create elliptical patterns.

Saturday, February 22, 2014

Perfect Mayonnaise : Recipe


Dear women of the house!

Learn this technique and savour the rich creaminess of homemade mayo.

Follow these steps to create creamy mayonnaise using the classic French method.


Step 1
Whisk 2 egg yolks, 2 tbsp lemon juice and 2 tsp Dijon mustard (optional) in a bowl. Whisk in 1/4 cup olive oil, a few drops at a time - if you add the oil too quickly, the misture may split.

Step 2
Pour in another 3/4 cup olive oil in a thin steady stream, whisking constantly, until thick and pale. Don't rush this step it's the secret to smooth, creamy mayonnaise. Season.

Top Tips
To make mayonnaise in a food processor, process the egg yolks, lemon juice and mustard to combine, then slowly add the oil in a thin steady stream until tick and incorporated.

Store the mayonniase in a sterilised jar or airtight container in the fridge for up to 1 week.

Ways to enjoy homemade mayonnaise.

Mayo is great with seasfood, on sandwiches and in potato salads. Try these ideas too.

1. For a quick dip, mix mayonnaise and basil pesto.

2. Combine mayonnaise with a little wasabi paste.

3. Season mayonnaise with a pinch of chilli powder. Serve with barbecued corncobs.

Thursday, February 13, 2014

Fresh Salad on the go


When it comes to salads, the key to keeping it interesting is variety. Although it is easy to get used to eating green salads, don't forget that there are other types of salad out there.

To make a Jar Salad, you will need a Mason jar, salad dressing and your favorite salad ingredients. Use a large wide-mouth litre jar, which will produce a large salad. For a smaller salad, used a half litre jar. This is fast and easy to do, and you can make enough dressing for many salads for less than the cost of a bottle of processed salad dressing.

1. Slice, dice and prep your favourite salad items. You can use a mix of fruits, vegetables, seeds, grains, croutons and more. Be creative!

2. Start by placing your salad dressing at the bottom of the jar.

3. Pour in as little or as much as you usually put in your salads.

4. The next layer should be comprised of heartier vegetables. These will hold up when submerged in the dressing, and depending on how long you leave it in the fridge, some may even come out with a light pickled effect. Carrots, beans, cucumbers and radishes are good choices.


5. Keep layering the heavier veggies. This will separate your leafy greens from the dressing, preventing them from getting soggy.

6. The next layer will be your lettuce, which take up most of the space in the jar. It's okay to stuff them in, just don't push down too hard, as leafy greens are delicate.

7. Your final layer should be the lighter items. Corn is a good option, but you can go with nuts, seeds, croutons or dried fruit.

8. Finally, twist the lid on tight. When you are ready to eat, simply pour out into a bowl and toss gently. You can store these salads for 4-5 days and they will stay as fresh as the day you made them.

I grew up thinking that salad dressings only came from a bottle that you purchase at the grocery store. But now that I have learned how to create scrumptious fresh healthy salad dressings at home. Yeah! Salad always healthy for you.

Friday, February 7, 2014

Gobi Manchurian : A Mouth Watering Recipe

Dear Women of the House!!

I am going to illustrate the preparatory steps of 'Gobi Manchurian', a tasty and mouth watering recipe, in a simplified version.

Gobi Manchurian is an Indo-Chinese dish, very popular in India. Renowned as a starter recipe, Gobi Manchurian is spicy, delicious and appears dry or with a little gravy. Chinese style preparations are a favorite with Indians. The original preparation of these Chinese recipes has been altered to suit the taste of Indians. However the basic ingredient remains constant. For example, usage of cilantro leaves is a part of our Indian alteration. 

'Manchurian' has several variations - mixed vegetables, cauliflower/gobi, chicken or even lamb(minced) can be included. However gobi manchurian stands as the highly rated recipe owing to the distinguished taste and flavor.

Ingredients:

For the Sauce:

1 cup - chopped spring onion
2 teaspoon - chopped ginger
2 teaspoon - chopped garlic
1/2 tablespoon - chopped celery
1/4 or 1/2 teaspoon - soya sauce
2-3 tablespoon - oil
1 & 1/2 cups - water
Salt - as required

For the Batter:

1 medium - gobi
1 cup - maida
3 tablespoon - cornflour
1 teaspoon - ginger-garlic paste
1 teaspoon - soy sauce
1/2 teaspoon - black pepper powder
3/4 cup - water or veg stock
Oil
Salt - to taste

Method:

Chop the gobi into medium sized or big florets. Boil water with salt and keep the florets in the salted water for 15-20 minutes. Drain and dry on a clean cloth.

The batter:

Mix all the ingredients listed for the batter except for cauliflower.

Dip the florets in the batter one by one and deep fry in hot oil. Keep aside.

Remove the extra oil.

The Sauce:

In the remaining oil, add chopped spring onions and stir fry till the onions turn transparent. Add the remaining ginger, garlic celeray and green chillies and fry for a minute. Now ad the soy sauce, black pepper and salt. Add 1 & 1/2 cups of water and bring it to a boil.

Add one tablespoon cornflour to 1/4 cup water and dissolve well. Make sure there are no lumps.

Gradually add the corn flour paste to the gravy and stir contiuously. Keep on stirring the gravy while adding the cornflour paste.

Simmer for two to three minutes till the sauce becomes thick and the corn flour gets cooked.

Add the fried florets and stir. Simmer for a minute.

Garnish the dish with the spring onions and serve with noodles or rice.

Your comments are anticipated ....

Wednesday, January 22, 2014

Food For Prissy Eaters

Dear Women of the House!!!

I know that all are worried about your little prissy eaters all day along. Use some of these recipes to make healthy food more more tasty and interesting for your little ones.


Make Mini Yougurt Parfaits at Home:

Do not go for the parfaits that are available at food joints. The store-bought parfaits can actually be unhealthy. So, it is a good idea to prepare a fresh fruit and yougurt parfait at home. You can cuse small plastics cups with lids. Such cups will help you to cotrol spills. Take a tall glass and put one third cup vanilla yougurt into it. Take defrosted strawberries, juice and fresh berries. Now, create alternate layers of fruits and granola with yougurt to fill the glass up to the top. You must serve this parfait immediately.

Prepare Taco Wraps:

Make some fat-free tortillas and fill them with lots of colourful and healthy ingredients. YOu can use chopped chicken, tomatoes and shredded lettuce. You can saute the ingredients a bit in extra virgin olive oil and add salt and black pepper for taste. Mix a little wheat flour, two eggs and olive oil in a bowl. Mix the ingredients and make the mixtue on a hot pan having warm olive oil or butter. Cook both the sides of your crepe and stuff some vegetables into it.

Cut some fruits and put them into toothpick sticks:

Make fruit skewers with some fresh fruits and toothpick sticks. Let your prisssy eaters be playfil with food. Eating is always more fun for kids when the food is on a stick. So, cut off the sharp tips from bamboo skewers and thread the sticks with fresh fruits like strawberries, grapes, beries. Make sure that the fruit pieces are bite-size.

Your comments are appriciated...!!!!

Thursday, January 16, 2014

Chinese Dumplings

It is true that a large variety of Chinese recipes are available in cookbooks and online. Many of them are easy and fun to make. Chinese dumpling is a good example of this kind of recipes that is not only very delicious, but also kids-friendly. It is really rewarding and fun to involve the whole family including the kids in the cooking process.

Ingredients:

300 g --------------------------------------------- meat mince
4 -------------------------------------------------- green onions, chopped
2 -------------------------------------------------- garlic cloves, crushed
1/4 ----------------------------------------------- cup bamboo shoots/green onions, chopped
1/4 teaspoon ------------------------------------ white pepper
3/4 teaspoon ------------------------------------ seasme oil
30 ------------------------------------------------- fresh wonton wrappers
1 cm ---------------------------------------------- piece ginger, peeled, finely chopped
1/4 cup ------------------------------------------- soy sauce
1 1/2 tablespoon -------------------------------- white wine vinegar
3 teaspoons -------------------------------------- white sugar
1 tablespoon ------------------------------------- coriander leaves, chopped

Method:

Combine mince, onion, garlic, bamboo shoot, white pepper and oil in a bowl. Season with salt.

Place 1 teaspoon mixutre into centre of 1 wonton wrapper. Brush edges with water. Fold wonton over to make a triangl. Bring base corners of traingle together. Press firmly to join.

Line base of a large steamer basket with baking paper. Place dumplings, in a single layer, in basket. Pour water into wok until one-quarter full. Bring to the boil over high heat. Place steamer over wok, ensuring base doesn't touch water. Steam dumplings for 15 to 20 minutes or untill tender and cooked through.

Combine ginger, soy sauce, vinegar, sugar and coriander in a bowl. Stir until well combined. Serve with dumplings.